Aanvraagformulier A1

Velden met een * zijn verplicht

Gegevens aanvrager indien NIET de persoon waarvoor het attest bedoeld is.

Persoonlijke gegevens betrokkene

Correspondentiegegevens:

Gegevens over uw zelfstandige activiteit in België

Aard van de uitgeoefende activiteit of beroep.:

Gegevens bedrijf/vennootschap in België:

Gegevens over werkzaamheden in andere land(en) dan België

Voor welke periode wenst u het A1 formulier aan te vragen?

Landen Geen vast adres in het andere land Naam bedrijf buitenland Adres bedrijf buitenland
Datum 06 december 2019